Wat WESTERESCH zo uniek maakt…

Waarom WESTERESCH zo uniek is…

Niet alleen de bijzondere verzameling bomen, struiken en planten maakt WESTERESCH tot een unieke tuin. De eigenaren kijken verder dan de collectie alleen. Ook aan het vogelleven en de insectenwereld wordt aandacht besteed en er wordt actief meegedacht over de natuur die de tuin omringt.
Want het één kan niet zonder het ander…

Ligging

Arboretum Westeresch is gelegen in Veele, in het buitengebied van Vlagtwedde. (Gemeente Westerwolde) Het langgerekte perceel wordt aan de ene zijde begrensd door de landweg en aan de andere zijde door de beek Ruiten Aa en een groot natuurgebied. De totale perceelgrootte is 6000 m2.
Het huidige arboretum is aangelegd in 2003, rond het woonhuis en de al aanwezige grote vijver. Grondsoort: zand/leem zuurgraad 5.0.
Jaarlijks wordt de tuin aangepast aan wensen en nieuwe inzichten van de eigenaren. Zo is recent een deel van de beplanting bij de vijver vervangen door ‘karakterbomen’ en is er een natuurstenen trappartij aangelegd.

Beplanting

Harmonie is de sleutel. In de plantvakken is een collectie bijeengebracht van bladverliezende loofbomen, solitaire coniferen en veel wintergroene rododendrons, maar altijd in een weloverwogen compositie. De slingerende graspaden worden begrensd door groepen bodembedekkers, varens en kleine heesters.
Regelmatig zijn er mooie doorkijkjes, dieper de tuin in, of tuinvensters die uitzicht bieden op de prachtige natuur rond het arboretum en de Ruiten Aa.
Aan de zuidkant van het huis is een waterloopje gerealiseerd. Hier hebben vochtminnende planten een plek, zoals varens en Primula’s. De tuin loopt langzaam af naar de grote vijver. Vanaf de vijverwal heb je een indrukwekkend overzicht en is de grote variatie in beplanting duidelijk zichtbaar.
Voor de aanwezige soorten in Westeresch, raadpleeg de assortimentslijst.

NDV-erkend arboretum

Westeresch is een erkend arboretum en voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld zijn door de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Dat betekent dat er in dit arboretum minimaal 200 gelabelde soorten loofbomen, struiken en coniferen aanwezig zijn!

Etikettering

Meer dan 200 bomen zijn gelabeld, zodat ook verzamelaars en geïnteresseerden in specifieke collecties hier hun hart op kunnen halen. Dat maakt Westeresch tot een twee sterren arboretum, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Er is gebruik gemaakt van gegraveerde duurzame kunststof plaatjes, blijvend goed leesbaar.
Er is bovendien een assortimentslijst en plattegrond beschikbaar en vooraf te downloaden, zodat alle informatie voorhanden is. Natuurlijk zijn de eigenaren altijd bereid hun kennis te delen en vragen te beantwoorden.
Op verzoek kunnen rondleidingen/lezingen verzorgd worden.

Een rijk vogel- en insectenleven

Bij het samenstellen van de collectie is uiteraard ook rekening gehouden met de meerwaarde voor vogels en insecten. Bes- en vruchtdragende bomen en struiken, de aanwezigheid van water en zeker het gevarieerde aanbod duurzame nestkasten, hebben veel vogelsoorten doen besluiten arboretum Westeresch te kiezen als favoriete broed- en verblijfplaats. En dat maakt Westeresch weer tot een interessant uitstapje voor vogelliefhebbers. De bloei, waar ook op geselecteerd is, maakt de tuin bovendien aantrekkelijk voor vlinders, (wilde) bijen en andere snoepers en bestuivers. ’s Nachts vliegende insecten trekken vleermuizen aan. Een levende tuin op alle vlakken.

Omgeving

Ten westen van het arboretum ligt de Westeresch dit bijzondere kleinschalige mozaiek landschap is 4 jaar geleden opnieuw ingericht. Door ruilverkavelingswerkzaamheden bleven van de oorspronkelijke 140 percelen er maar 6 percelen over. Op dit moment zijn er 41 percelen opnieuw aangelegd op de oorspronkelijke grenzen. Hierdoor ziet het huidige landschap er weer uit als in de Middeleeuwen. Er word op dit moment een pilot uitgevoerd met Natuur-inclusieve landbouw. De bedoeling is om naast duurzame landbouw het bodem- insectenleven te bevorderen, zodat akkervogels zoals oa Patrijs, Geelgors, Veldleeuwerik en Kwartel zich kunnen herstellen van hun dramatische achteruitgang in de gangbare landbouw. Verder kunnen zich opnieuw de akkerflora ontwikkelen.

Wandeling?

Het gebied is over de paden vrij toegankelijk en er is eventueel op verzoek een wandeling mogelijk onder begeleiding van een gids.

Een rijk vogel- en insectenleven

Bij het samenstellen van de collectie is uiteraard ook rekening gehouden met de meerwaarde voor vogels en insecten. Bes- en vruchtdragende bomen en struiken, de aanwezigheid van water en zeker het gevarieerde aanbod duurzame nestkasten, hebben veel vogelsoorten doen besluiten arboretum Westeresch te kiezen als favoriete broed- en verblijfplaats. En dat maakt Westeresch weer tot een interessant uitstapje voor vogelliefhebbers. De bloei, waar ook op geselecteerd is, maakt de tuin bovendien aantrekkelijk voor vlinders, (wilde) bijen en andere snoepers en bestuivers. ’s Nachts vliegende insecten trekken vleermuizen aan. Een levende tuin op alle vlakken.