Biodiversiteit

Een rijk vogel- en insectenleven

Bij het samenstellen van de collectie is uiteraard ook rekening gehouden met de meerwaarde voor vogels en insecten. Dankzij bes- en vruchtdragende bomen en struiken, de aanwezigheid van water en zeker het gevarieerde aanbod duurzame nestkasten van houtbeton, hebben veel vogelsoorten doen besluiten arboretum Westeresch te kiezen als favoriete broed- en verblijfplaats. En dat maakt Westeresch weer tot een interessant uitstapje voor vogelliefhebbers. De bloei, waar ook op geselecteerd is, maakt de tuin bovendien aantrekkelijk voor vlinders, (wilde) bijen en andere snoepers en bestuivers. ’s Nachts vliegende insecten trekken vleermuizen aan. Een levende tuin op alle vlakken.

Broedvogels van 2020

Ringmus-Houtduif-Holenduif- Boerenzwaluw- Bonte Vliegenvanger- Witte Kwikstaart- Heggemus- Grasmus- Geelgors- Braamsluiper- Tjiftjaf- Zwartkop- Torenvalk- Kerkuil- Merel- Zanglijster- Spreeuw- Winterkoning- Roodborst- Staartmees- Pimpelmees- Koolmees- Boomklever- Boomkruiper- Wilde Eend en Gekraagde Roodstaart.