Nestkasten

Nestkasten zijn noodzakelijk indien de holenbroeders en Vleermuizen nog niet in oude bomen kunnen nestelen.

Dit is ook het geval in Arboretum Westeresch, de oudste bomen zijn nog maar 40 jaar.

Om de aanwezigheid en diversiteit van holenbroeders te stimuleren, is een uitgebreide selectie van nestkasten aangeschaft, het zijn veelal houtbeton nestkasten, daarnaast zijn aan de woning ook faciliteiten aangebracht voor o.a. Vleermuis, Torenvalk en Kerkuil.

Andere vormen van nestgelegenheid bestaat uit een mix van naald- en loofbomen.

Deze mix van nestgelegenheid uit zich in het groot aantal soorten broedvogels van Arboretum Westeresch, meer als 30 soorten! (zie Broedvogels)

Ook zijn diverse houtbeton kasten voor Vleermuizen aangebracht.

Verdere informatie over speciale houtbeton nestkasten zijn o.a. te verkrijgen bij www.veldshop.nl