Kruid-, struik- en boomlaag

Bij de inrichting en onderhoud van de Arboretum is ook aandacht gegeven aan de opbouw van de bodem en bodembedekking.

Uitgangspunt is een gezond bodemleven, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van bodem verbeterende middelen.

Daarbij blijft alle blad en naalden behouden voor de bodem en zorgt mede voor de ontwikkeling van een stabiele humuslaag.

Een complete kruid-struik en boomlaag zorgt ervoor dat de bodem ook niet uitdroogt.

Insecten, vogels en ook egels voelen zich daar ook in thuis.