Omgeving

Ten westen van het arboretum ligt de oude Westeresch, een natuurgebied, waar de tuin haar naam aan dankt. In dit natuurgebied is een belangrijke herinrichting gaande. Jan Loots nam het initiatief tot het opstellen van een natuurlijk beheerplan voor de Westeresch, in combinatie met kleinschalige akkerbouw. Roulatie van gewassen op kleine percelen met natuurlijk ‘veldstruweel’ waar patrijs, veldleeuwerik, grauwe gors en geelgors zich weer thuis voelen. Natuurlijk zijn ook zoogdieren en insecten gebaat bij deze omslag en zullen klaproos en korenbloem zich feestelijk aansluiten. Meer informatie volgt later.
Arboretum Westeresch is uw bezoek meer dan waard!