Arboretum

Waarom WESTERESCH zo uniek is...

Wat WESTERESCH zo uniek maakt…
Alles komt samen

 

Niet alleen de bijzondere verzameling bomen, struiken en planten maakt WESTERESCH tot een unieke tuin. De eigenaren kijken verder dan de collectie alleen. Ook aan het vogelleven en de insectenwereld wordt aandacht besteed en er wordt actief meegedacht over de natuur die de tuin omringt.
Want het één kan niet zonder het ander…

Ligging

Arboretum Westeresch is gelegen in Veele, in het buitengebied van Vlagtwedde. (Gemeente Westerwolde) Het langgerekte perceel wordt aan de ene zijde begrensd door de landweg en aan de andere zijde door de beek Ruiten Aa en een groot natuurgebied. De totale perceelgrootte is 6000 m2.
Het huidige arboretum is aangelegd in 2003, rond het woonhuis en de al aanwezige grote vijver. Grondsoort: zand/leem zuurgraad 5.0.
Jaarlijks wordt de tuin aangepast aan wensen en nieuwe inzichten van de eigenaren. Zo is recent een deel van de beplanting bij de vijver vervangen door ‘karakterbomen’ en is er een natuurstenen trappartij aangelegd.

Beplanting

 

 

Harmonie is de sleutel. In de plantvakken is een collectie bijeengebracht van bladverliezende loofbomen, solitaire coniferen en veel wintergroene rododendrons, maar altijd in een weloverwogen compositie. De slingerende graspaden worden begrensd door groepen bodembedekkers, varens en kleine heesters.
Regelmatig zijn er mooie doorkijkjes, dieper de tuin in, of tuinvensters die uitzicht bieden op de prachtige natuur rond het arboretum en de Ruiten Aa.
Aan de zuidkant van het huis is een waterloopje gerealiseerd. Hier hebben vochtminnende planten een plek, zoals varens en Primula’s. De tuin loopt langzaam af naar de grote vijver. Vanaf de vijverwal heb je een indrukwekkend overzicht en is de grote variatie in beplanting duidelijk zichtbaar.
Voor de aanwezige soorten in Westeresch, raadpleeg de assortimentslijst.

 

Karakterbomen

 

Bewonder de keuze voor ‘karakterbomen’. Juist de exemplaren van een soort met een karakteristieke, grillige groeivorm, een bijzondere bast of herfstkleur, vonden hun plek in Westeresch. Voorbeelden zijn een meerstammige Tilia henryana, Acer griseum, Pterocaria fraxinifolia of Parrotia persica. Regelmatig gaan de eigenaren op reis, op zoek naar aanvullingen op de collectie. Dat betekent dat er voor nieuwe exemplaren, oudere aanplant moet worden gerooid.
Zo zal de tuin voor de bezoeker steeds opnieuw een verrassing zijn.

NDV-erkend arboretum

Westeresch is een erkend arboretum en voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld zijn door de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Dat betekent dat er in dit arboretum minimaal 200 gelabelde soorten loofbomen, struiken en coniferen aanwezig zijn!

Etikettering

 

 

Meer dan 200 bomen zijn gelabeld, zodat ook verzamelaars en geïnteresseerden in specifieke collecties hier hun hart op kunnen halen. Dat maakt Westeresch tot een twee sterren arboretum, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Er is gebruik gemaakt van gegraveerde duurzame kunststof plaatjes, blijvend goed leesbaar.
Er is bovendien een assortimentslijst en plattegrond beschikbaar en vooraf te downloaden, zodat alle informatie voorhanden is. Natuurlijk zijn de eigenaren altijd bereid hun kennis te delen en vragen te beantwoorden.
Op verzoek kunnen rondleidingen/lezingen verzorgd worden.

 

Een rijk vogel- en insectenleven

 

 

Bij het samenstellen van de collectie is uiteraard ook rekening gehouden met de meerwaarde voor vogels en insecten. Bes- en vruchtdragende bomen en struiken, de aanwezigheid van water en zeker het gevarieerde aanbod duurzame nestkasten, hebben veel vogelsoorten doen besluiten arboretum Westeresch te kiezen als favoriete broed- en verblijfplaats. En dat maakt Westeresch weer tot een interessant uitstapje voor vogelliefhebbers. De bloei, waar ook op geselecteerd is, maakt de tuin bovendien aantrekkelijk voor vlinders, (wilde) bijen en andere snoepers en bestuivers. ’s Nachts vliegende insecten trekken vleermuizen aan. Een levende tuin op alle vlakken.

 

Omgeving

 

Ten westen van het arboretum ligt de es, onderdeel van een natuurgebied, waarmee de naam van de tuin is verklaard. In dit natuurgebied is een belangrijke herinrichting gaande. Er ligt een initiatiefvoorstel voor het verwezenlijken van natuur-inclusieve landbouw voor de es, in combinatie met kleinschalig mozaïeklandschap. Roulatie van gewassen op kleine percelen met natuurlijk ‘veldstruweel’ waar patrijs, veldleeuwerik, grauwe gors en geelgors zich weer thuis voelen. Natuurlijk zijn ook zoogdieren en insecten gebaat bij deze omslag en zullen zonnebloem en korenbloem zich feestelijk aansluiten. Meer informatie volgt later.

 

Wat WESTERESCH zo bijzonder maakt...